Noslēdzoties būvdarbiem, ekspluatācijā ir pieņemta ēka Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē, kur tiks ierīkots dienas aprūpes centrs ar specializēto darbnīcu pakalpojumu pieejamību pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šobrīd vēl ir jāveic telpu aprīkošana ar inventāru, lai jau rudenī varētu uzņemt apmeklētājus. Drīzumā šeit būs iespēja darboties māla, kokapstrādes, dārzniecības un kulinārijas darbnīcās. Pie ēkas ir uzstādītas divas siltumnīcas, kurās jau šobrīd tiek audzēti dārzeņi.

Ēkas pārbūves un teritorijas labiekārtošanas ietvaros veikti energoefektivitāti veicinoši pasākumi, piemēram, ēkas ārsienu siltināšana, ēkas pagraba sienu siltināšana zem zemes līmeņa, cokola siltināšana, bēniņu grīdas siltināšana, logu nomaiņa, ārdurvju  nomaiņa, mehāniskās ventilācijas uzstādīšana, apkures sistēmas nomaiņa. Tāpat ir veikti iekštelpu apdares darbi, pārplānojot ēkas pagrabstāva un pirmā stāva telpas, izbūvētas ēkas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, sanitārie mezgli. Lai nodrošinātu vides pieejamību, ir ierīkota pacēlāja platforma

Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu būvniecība ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Gulbenes novadā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus.

Aktivitātes notiek projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/044 un “Gulbenes novada pašvaldības dienas aprūpes centra energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. 4.2.2.0/20/I/023 ietvaros.

projekta logo

Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste