centrs 296.oktobrī  notika Gulbenes novada sociālā dienesta struktūrvienības – Dienas aprūpes centra – svinīga atklāšana. Tajā piedalījās Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis, viņa vietniece Guna Švika, domes deputāti, pašvaldības administrācijas darbinieki, iestāžu vadītāji, kā arī Vidzemes plānošanas reģiona pārstāves. Ar savu klātbūtni pagodināja Labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Dienas aprūpes centrs Gulbenē, Dzirnavu ielā 7 a,  piedāvās specializēto darbnīcu pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Centra vadītāja ir Arnita Boze. Jau no novembra šeit būs iespēja darboties māla, kokapstrādes, dārzniecības un kulinārijas darbnīcās. Ēka ekspluatācijā tika nodota 2021.gada augustā.

centrs 26

centrs 13

centrs 14

centrs 31

centrs 33

centrs 43

centrs 46

centrs 47

centrs 51

centrs 53

centrs 56

centrs 57

centrs 1

Kā iepriekš informēts, Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu būvniecība ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Gulbenes novadā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus.

Aktivitātes notiek projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/044 un “Gulbenes novada pašvaldības dienas aprūpes centra energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. 4.2.2.0/20/I/023 ietvaros.

projekta logo

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste