Staki 11 01 2022Noslēgumam tuvojas būvdarbi objektā, kas atrodas Stradu pagasta Stāķos. Ēka, kas atrodas  adresē Stāķi 11, tiek pielāgota sabiedrības vajadzībām, lai tajā nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu.

Ēkas pārbūves un teritorijas labiekārtošanas ietvaros veikti ieguldījumi ēkas 1. un 2.stāvā, pagrabstāvā, kā arī teritorijā izveidots jauns piebraucamais ceļš un stāvlaukums.

Ēkas 1.stāvā ir izveidoti divi atsevišķi dzīvokļi pakalpojumu sniegšanai 2 bērnu grupām, kopā 10 bērniem. Katrai grupai izveidotas guļamistabas, dzīvojamās istabas, virtuves, gaiteņi, sanitārie mezgli. Savukārt ēkas pagrabstāvs pielāgots ēkas siltummezgla ierīkošanai, lai nodrošinātu apkuri ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai, kā arī izveidoti atsevišķi pagraba telpas nodalījumi katram dzīvoklim.

Paralēli būvniecības darbiem, kas tuvojas noslēguma posmam, pašvaldības administrācijas darbinieki sadarbībā ar Gulbenes novada sociālo dienestu turpina strādāt pie telpu aprīkošanas ar atbilstošām mēbelēm, iebūvējamām virtuves iekārtām un skapjiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu un atbilstošu, individuālajām vajadzībām pielāgotu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu.

Staki 11 2 01 2022

Aktivitātes notiek projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/044 ietvaros, ar mērķi palīdzēt ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus.

ERAF nap

Monika Prokofjeva,

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja