Emze 51

28.jūnijā Gulbenē pie Emzes ezeriņa notika Emzes parka atjaunoto dabas taku atklāšanas pasākums. Ikvienu, kas šajā pēcpusdienā bija atnācis novērtēt paveikto, sagaidīja baronese Marisa un barons Heinrihs, kuru lomās iejutās Jana Kalniņa un Edijs Frīdenbergs.

“Pagājušā gada sākumā tika sagatavots pieteikums Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotā projektu konkursā tūrisma infrastruktūras uzlabošanas aktivitātēm īpaši aizsargājamā dabas teritorijā “Emzes parks”, kas tika atbalstīts. Savukārt 2021.gada jūnijā tika parakstīts līgums ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā” īstenošanu.

Emze 45

Emze 7

Emze 11

Emze 16

Emze 21

Emze 22

Emze 65

Emze 2

Projekta ietvaros esam gan sakopuši šo teritoriju, gan padarījuši to redzamu un atpazīstamu. Lai gan biotopu kopšanas darbi vēl turpinās, esam daudz paveikuši: uzstādītas 2 robežzīmes ar ĪADT zīmi “ozollapu”; izveidotas grants seguma taciņas ap Emzes ezeru kopā vairāk nekā 900 metru garumā; uzstādītas atkritumu urnas, 7 soliņi, 2 informācijas stendi, vairākas virzienu norādes, izvietoti norobežojumi ar atgādinājumu, ka šī teritorija nav piemērota motocikliem, kvadracikliem un mašīnām,” atklāšanā par paveikto pastāstīja Elīna Strode, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja.

Emzes parks lēnām atgūst savas ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības. Parks kļūst pieejamāks gan gulbeniešiem, gan arī pilsētas viesiem, rosinot to izmantot gan pastaigām, gan sportiskām aktivitātēm, gan arī dabas baudīšanai un iespējai būt svaigā gaisā tepat pilsētas teritorijā.

B

 

 

 

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste