Friends10.martā tiešsaistes darba grupā tikās projektā “Labākie draugi” (“BEST FRIENDS against Ageism – Intergenerational workshops between Old people and children to break the Isolation of elderly people and Support their social inclusion”) iesaistīto iestāžu darbinieki: Lauris Šķenders, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu vadītājs, Ilze Vanaga, Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" projektu asistente, SAC “Alejas” darbinieces  Katrīna Karole, sociālais rehabilitētājs un Aija Grospiņa, sociālais aprūpētājs.

Projekta galvenais uzdevums ir senioru izolētības jautājumu risināšana – kā padarīt kvalitatīvāku, interesantāku viņu ikdienas dzīvi, piedāvājot jaunas aktivitātes un vairojot viņu  vajadzības sajūtu. Viena no pozitīvas emocijas raisošām sadarbībām ir seniori un bērni, kad satiekas dzīves pieredzējušais, viedais un jaunais, aktīvais un zinātkārais. Tādēļ projekta praktiskajās aktivitātēs sadarbosies SAC “Alejas” iemītnieki un Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis” bērni.

Lai vairāk uzzinātu par sociālās aprūpes centra iemītniekiem, tiks veiktas intervijas un pierakstīti biogrāfiskie stāsti. Projekta laikā tiks izstrādāta starppaaudžu mācību programma, kas pēc tam tiks realizēta starp senioriem un bērniem. Bet projekta noslēgumā taps rokasgrāmata, kas ietvers informāciju par starppaaudžu izglītību un sociālo līdzdalību.

Projekta partneri: vadošais partneris Point Europa Ltd (Lielbritānija), PISTES SOLIDAIRES (Francija), Gulbenes novada pašvaldība (Latvija), KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNG /KINDERVILLA (Austrija), CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI (Itālija) un YMPLEXIS (Grieķija).

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Erasmus

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste