Aprīļa sākumā projekta “BEST FRIENDS against Ageism- Intergenerational workshops between old people and children to brake the isolation of elderly people and support their social inclusion “Nr. 2020-1-UK01-KA204-079111” ietvaros Lielbritānijas pilsētā Plimutā notika pieredzes mācību treniņš.

Viens no projekta mērķiem - mazināt senioru sociālo izolētību un sekmēt viņu iekļaušanu. Senioru izolētība mūsdienu sabiedrībā strauji paaugstinās.  To var mazināt, attīstot inovatīvas pieejas un apkopojot dažādas metodes, kas veicina starppaaudžu komunikāciju un mācīšanos.

Apmācībās piedalījās dalībnieki no  Itālijas, Latvijas, Austrijas, Lielbritānijas, Francijas un Grieķijas. Galvenās tēmas: stereotipi, starppaudžu mācīšanās dažādos vecuma posmos, starppaudžu mācību organizēšanas posmi, kā arī labas prakses piemēri no dalībnieku pārstāvētajām organizācijām.

Uk 1

Uk 2

Uk 3

Uk 4

Uk 5

Uk 6

Mācībās dalībnieki atklāja ļoti interesantas tēmas, un risinājās lieliskas grupu diskusijas   par dažādiem ar vecumu saistītiem stereotipiem un mītiem. Jāatzīst, ka daudzos gadījumos mūsu domāšanas pamatā  ir negatīvi stereotipi un aizspriedumi par gados vecākiem cilvēkiem. Tāpat dalībnieki  apsprieda jautājumu, kā tiek organizēta sociālo pakalpojumu sniegšana veciem cilvēkiem. Īpaši pārsteidza sociālās aprūpes un izmaksu atšķirības visā Eiropā.

Būtiskākā mācību atziņa: ir svarīgi izmantot radošu pieeju it visā, piemēram, izmantojot dažādus materiālus, iespējams rosināt labāku sevis, savu spēju un vēlmju izpratni, stiprināt pašpārliecību, pacietību, attīstīt komunicēšanās prasmes, veicināt spēju pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, kas kopumā veicina cilvēka pozitīvu iekļaušanos sabiedrībā.

Projektā paredzētās aktivitātes mācību dalībnieki īstenos katrs savā valstī un organizācijā. SAC “Jaungulbenes Alejas” turpinās sadarbību ar Gulbenes pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādi “Auseklītis”. Paredzētas kopīgas radošās nodarbības ar senioriem un bērniem, kā arī tiks organizēta kopīga sporta diena.

Mācību treniņa laikā iegūtās zināšanas tiks pielietotas ikdienas darbā aprūpes centrā, kā arī zināšanas palīdzēs starppaaudžu izglītības aktivitāšu organizēšanas procesā.

erasmus logo

Kristīne Kukurāne, SAC “Alejas” darbiniece