LaurimjpgIr apstiprināts projekts “Nozīmīgas iemaņas – jaunas iespējas pieaugušajiem”, kas dos iespēju papildināt zināšanas Gulbenes novada pieaugušo un senioru mācību organizētājiem (projekta Nr. 2020-1-PL01-KA204-082227).  

Projekta mērķis ir paaugstināt pieaugušo mācību organizētāju, treneru, pedagogu un mācībspēku kompetences, prasmes, pieredzi un zināšanas, lai uzlabotu mācību kvalitāti, īpaši tādu mācību satura, kas ir vērsts uz iedzīvotājiem ar zemām prasmēm dažādās jomās.

Viens no projekta uzdevumiem ir mācīties no labās prakses piemēriem, kā var radīt un vadīt mācības pieaugušajiem ar vidējām un zemām prasmēm darba tirgū.

Projekta dalībnieki (sociālās aprūpes centru darbinieki, bibliotēku darbinieki, pašvaldības speciālisti) divu gadu garumā apmeklēs projekta piecas dalībvalstis, lai iepazītos ar šeit notiekošajām pieaugušo mācību aktivitātēm dažādās iestādēs. Projektā ir šādas dalībvalstis: Polija (vadošais partneris organizācija  FOSA), Portugāle, Rumānija, Vācija un Latvija. Projektā paredzēts, ka kopumā mācību procesā un pieredzes apmaiņā piedalīsies 50 dalībnieki.

Nozīmīgākie projekta rezultāti būs:

  • pieaugs pieaugušo apmācītāju kompetence;
  • pieaugs pieaugušo mācību programmu kvalitāte;
  • tiks attīstīti mācību programmu veidošanas principi cilvēkiem ar zemām prasmēm;
  • pieaugs iestāžu starptautiskās kompetences.

Gulbenes novada pašvaldības attiecināmais budžets ir 17316 EUR. Lai arī COVID-19 ievērojami ietekmējis projekta plānotās aktivitātes, tomēr uz to neskatoties, jau 2021.gada pirmajā pusē esam plānojuši uzsākt projekta realizāciju.

Projekts “Nozīmīgas iemaņas – jaunas iespējas pieaugušajiem” projekta Nr. 2020-1-PL01-KA204-082227 ir finansēts ar Eiropas Komisijas  projektu konkursa “Erasmus+”. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

ErasmuslogoJ

Lauris Šķenders, Izglītības pārvaldes projektu vadītājs