18.01.2024. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Iepirkuma komisijas sastāvs (protokols Nr.1, 7.p.):

Iepirkumu komisija

Vārds, Uzvārds Amats Amats komisijā Lēmums

Izmaiņas

 

Evita Lode Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Attīstības un iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Komisijas priekšsēdētājs 18.01.2024. (protokols Nr.1, 7.p.)  
Agnese Zagorska Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļas finanšu ekonomiste Komisijas locekle 18.01.2024. (protokols Nr.1, 7.p.)  
Teiksma Vītola Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Attīstības un iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Komisijas locekle 18.01.2024. (protokols Nr.1, 7.p.)  
Atis Jencītis Gulbenes novada domes deputāts Komisijas loceklis 18.01.2024. (protokols Nr.1, 7.p.)  

Gulbenes novada domes Iepirkuma komisija apstiprināta no 2024. gada 19. janvāra līdz 2025. gada 18. janvārim (ieskaitot).

Datums, laiks Vieta Darba kārtība Protokols