19.01.2023. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Iepirkuma komisijas sastāvs (protokols Nr.1, 1.p.):

Iepirkumu komisija

Vārds, Uzvārds Amats Amats komisijā Lēmums

Izmaiņas

 

Atis Jencītis Gulbenes novada domes deputāts Komisijas priekšsēdētājs 19.01.2023. (protokols Nr.1, 1.p.)  
Andra Apsīte Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes grāmatvede Komisijas locekle 19.01.2023. (protokols Nr.1, 1.p.)  
Inese Sedleniece Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Attīstības un iepirkumu nodaļas projektu vadītāja (uzņēmējdarbības jautājumos) Komisijas locekle 19.01.2023. (protokols Nr.1, 1.p.)  
Linda Strazdiņa Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāja Komisijas locekle 19.01.2023. (protokols Nr.1, 1.p.)  
Arturs Birznieks Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotājs Komisijas loceklis 30.12.2021. (protokols Nr.23,41.p)  

Gulbenes novada domes Iepirkuma komisija apstiprināta no 2023.gada 19.janvāra līdz 2024.gada 19.janvārim.