Lai veicinātu mūsu novada pirmsskolas pedagogu savstarpējo pieredzes apmaiņu un labās prakses piemēru popularizēšanu kompetenču izglītībā balstītas pieejas un mācību satura īstenošanā āra vidē, šī gada pavasarī organizējām labās prakses piemēru apkopošanu. Jau otro gadu tas notika, izmantojot virtuālo sienu jeb padlet platformu.

Apkopojuma veidošana ir noslēgusies, un ar lielu prieku un gandarījumu dalāmies rezultātos.

Virtuālajā sienā ievietoti 67 brīnišķīgi labās prakses piemēri, un šo lielisko darbu kopīgiem spēkiem ir paveikuši 50 mūsu novada pirmsskolu skolotāji!  Ir pārstāvētas visas novada pirmsskolas un skolu pirmsskolas grupas.

Apkopojums ir gan vizuāli pievilcīgs, gan arī sniedz plašu un pārliecinošu ieskatu mūsu novada pirmsskolu ikdienā - bērni lielu dienas daļu pavada svaigā gaisā un, āra vidē rotaļājoties, apgūst visu mācību jomu pamatprasmes.

Sirsnīgs paldies visiem pirmsskolu skolotājiem, kuri atsaucīgi iesaistījās šī apkopojuma veidošanā, šādā veidā gan apliecinot savu prasmi un varēšanu, gan sniedzot draudzīgu atbalsta plecu pārējiem kolēģiem. Domāju, katrs skolotājs, kurš piedalījās, ir tikai ieguvējs, jo paspēris vēl kādu soli uz priekšu arī savā izaugsmē.

Visi pedagogi, kuri ievietoja piemērus virtuālajā sienā, tiks apbalvoti ar Izglītības pārvaldes pateicībām. Nolikumam atbilstošāko un oriģinālāko darbiņu autori saņems arī nelielas pārsteiguma balvas, un tie ir:

Jaungulbenes PII "Pienenīte" skolotāja Santa Dāvida (valodu joma);

Rankas PII "Ābelīte" skolotāja Linda Pogule (matemātikas joma);

PII "Ābolīši" skolotāja Oksana Jakuboviča (dabaszinātņu joma);

Gulbenes 1.PII skolotāja Anita Bondare (kultūras izpratnes joma);

Gulbenes 3.PII "Auseklītis" skolotāja Solvita Ločmele (sociālā un pilsoniskā joma);

Gulbenes 3.PII "Auseklītis" skolotāja Inga Pumpure (tehnoloģiju joma);

PII "Ābolīši" skolotājs Sandis Dzērve (veselības un fiziskās aktivitātes joma).

Labās prakses piemēru apkopojuma veidošana ir noslēgusies, tomēr joprojām ir pieejama apskatīšanai, savstarpējai iedvesmai un pieredzes apmaiņai, lai visās novada pirmsskolās  mēs mērķtiecīgi veidotu bērnu ikdienu jēgpilnu, izzinošu, krāsainu un interesantu:

https://padlet.com/initaartistova/i9sj9n1pfme7y9jw

Inita Artistova,

Gulbenes novada pirmsskolas mācību jomas koordinatore