UgunsJau desmito gadu Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde darbojas Ekoskolu programmā, un viens no šīs programmas elementiem ir nepieciešamība mācību gada laikā izzināt kādu konkrētu vides izglītības tēmu. Mūsu pirmsskolā šogad tā bija - klimata pārmaiņas - ļoti nopietna un sarežģīta tēma, kuru nemaz nebija tik viegli padarīt saprotamu maziem bērniem.  Nodarbībās bērni kopā ar skolotājām pārrunāja, kas ir klimats, kādas klimata pārmaiņas mēs varam novērot, un kādi cilvēku

paradumi tās ietekmē. Vislielāko vērību veltījām praktiskām aktivitātēm - elektrības, ūdens, papīra, pārtikas un citu resursu taupīšanai,  kā arī atkritumu šķirošanai un nodošanai atkārtotai pārstrādei.  Katram bērnam tika sašūti un apgleznoti auduma iepirkumu maisiņi. Bērni visu gadu cītīgi mācījās, cik nozīmīgi pārvietoties videi draudzīgi un kā pagatavot vienkāršus ēdienus no vietējiem produktiem, kas dažkārt bija arī pašu rokām tepat, bērnudārza dobēs, izaudzēti. Bērnu arī uzzināja, ka klimata pārmaiņas veicina dabas daudzveidības samazināšanos, un mācījās pamanīt un atpazīt apkārtnē sastopamos savvaļas dzīvniekus un augus.

policija

Jaa

redisi

19.maijā,  Āra izglītības dienā, notika Ekoskolas gada tēmas noslēguma pasākums. Vecākās grupas devās velobraucienā uz Spārītes parku kopā ar pašvaldības policistiem. Bērni arī vizinājās ar skrejriteņiem un citiem braucamrīkiem pirmsskolas teritorijā,  strādāja dārza darbus, pētīja augus un cienājās ar ugunskurā ceptu maizīti, kas visiem šķita īpaši garda. 

Mācību gada laikā  iegūtās zināšanas bērni pārbaudīja, atbildot uz jautājumiem:

  • Vai tu apēd visu ēdienu, kas uzlikts uz tava šķīvja?
  • Vai, ejot uz veikalu, jums ir līdzu savs iepirkumu maisiņš?
  • Vai tu vari nosaukt 5 Latvijā sastopamus savvaļas dzīvniekus?
  • Vai tu taupi ūdeni? Pastāsti - kā?
  • Vai jūs mājās šķirojat atkritumus?  Pastāsti - kā?
  • Kā tu ierodies bērnudārzā?

Pārsvarā atbildes bija - , un par to mums, pedagogiem, liels prieks!

Un kā jūs, pieaugušie, atbildētu uz šiem vienkāršajiem jautājumiem?

Ekoskolā bērni mācās, ka katra rīcība ietekmē pasauli, un mēs paši izvēlamies, kādas pārmaiņas vēlamies radīt. Tātad, tas, ko mēs katrs darām, lai mazinātu klimata pārmaiņas, ietekmēs visas planētas nākotni. Lai tā droša un zaļa!

1.PII logo ar nosaukumu ekoskola1

Inita Artistova, Ekoskolas koordinatore