zimulis726. maijā Gulbenes novada 1. – 4. klašu kori un vizuālas mākslas pulciņu skolēni svinēja mazos Mākslas un mūzikas svētkus. Šāda tradīcija iedibināta, lai skolēniem būtu iespēja tikties, izjust kopdziesmas prieku un atklāt kādu jaunu vizuālās mākslas noslēpumu. Pepija teiktu, ka svētku nekad nevar būt par daudz, tāpēc paliekam cerībā, ka pēc gada atkal tiekamies, un lai brīnumzīmulis iedvesmo!

Mazie koristi (kopskaitā 89) tikās mēģinājumā, lai ievingrinātu balsis un gatavotos koncertam. Koru dalībniekiem bija iespēja darboties radošajās aktivitātēs – koka darbnīcā (vadītājs Laimonis Lapsa), darbnīcā “Krāsainais pārsteigums” (vadītāja Linda Kukare- Aldersone), mozaīkas darbnīcā (vadītāja Evita Zālīte, palīgi skolēni - Adriāna Radiončika, Viktorija Dekterova, Viktorija Tomasa, Gatis Pujāts, Miks Gudovskis), kā arī gūt ieskatu  Gulbenes Mūzikas skolā.

Vizuālās mākslas pulciņu skolēniem (kopskaitā 42) dažādās darbnīcās bija iespēja radoši izpausties, apgūt ko jaunu un ieraudzīt, cik burvīga un neatkārtojama ir mākslas pasaule. Radošās aktivitātes – hennas darbnīca (vadītāja Terēze Ance Putene, palīdzēja Daniela Lūse), papīra  liešanas darbnīca (vadītāja Līga Strapcāne), papīra puķu darbnīca (vadītāja Lāsma Štāle), saulgriežu saulīšu darbnīca (vadītāja Evita Zālīte, palīgi skolēni – Nora Amēlija Šipkova, Aleksa Logina, Alise Maksimova) bija interesantas, katra ar savu pārsteigumu un krāsu prieku! Skolēniem bija iespēja gūt ieskatu Gulbenes Mākslas skolā, kā arī darboties auduma apdrukas darbnīcā (vadītājas Daiga Kaufmane, Inese Adamoviča). Auduma maisiņus apdrukai bija sagatavojušas Gulbenes novada vidusskolas šūšanas pulciņa dalībnieces Denīze Dreiškena, Lauma Romanovska, Samanta Krūmiņa, Estere Rizga, Rēzija Rizga, Viktorija Frunza.

Svētku koncertu aizrautīgi vadīja Pepija (Ilvita Kļaviņa), diriģentes Ligitas Plešanovas – Jarusovas vadībā kopkora priekšnesumi skanēja dzīvespriecīgi un jautri (koncertmeistre Laura Anže). Paldies skolu koru vadītajām – Lienai Vaļģei, Inetai Maltavniecei, Guntai Apinei, Kristai Megijai Salmanei, Ligitai Plešanovai - Jarusovai par mācību gadā paveikto, koru kolektīviem tika pasniegtas Valsts izglītības un satura centra pateicības dalību Latvijas skolu 2. – 4. klašu koru dziedāšanas svētkos “Tauriņu balsis”. Koncertā ar bērnu tautu deju festivālam “Latvju bērni danci veda” sagatavoto programmu uzstājās 5. – 6. klašu skolēnu kolektīvi “Draiskuļi” (vadītāja Dzintra Kokoreviča) un “Spārēni” (vadītāja Dina Markova).

Koncerta noslēgumā skolēni saņēma savus vizuālās mākslas darbnīcās sagatavotos darbus,  paldies vizuālās mākslas skolotājiem – Evitai Zālītei, Inesei Gabrānei, Lindai Kukarei – Aldersonei, Gunitai Gicukai, Lāsmai Štālei, Daigai Jansonei, Beātei Mednei, Aelitai Blūmai!

Paldies Gulbenes Kultūras centram un Gulbenes novada vidusskolai par telpu nodrošinājumu un tehnisku palīdzību, paldies svētku vizuālā noformējuma veidotājai Laimai Šmitei – Ūdrei!

Pepija teiktu, ka svētku nekad nevar būt par daudz, Tāpēc paliekam cerībā, ka pēc gada atkal tiekamies, un lai brīnumzīmulis iedvesmo!

Maija Skopāne,

Izglītības pārvaldes  metodiķe