285094783 719824536131494 8619677536859369586 n2021./2022. mācību gadā Gulbenes novada 4.-12.klašu skolēni piedalījās 12 mācību priekšmetu olimpiādēs. Latviešu valodas un literatūras, ekonomikas, ģeogrāfijas, informātikas un matemātikas olimpiādēs Gulbenes novads tika pārstāvēts arī valsts posmā. Un ne bez panākumiem. Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē Gulbenes novada vidusskolas 9.klases skolniece Ksenija Sonora Vavilina ieguva Atzinību, savukārt, Gulbenes novada vidusskolas 12.klases skolnieks Gunārs Ābeltiņš Latvijas 35.informātikas olimpiādē ieguva bronzas medaļu. Par saviem panākumiem abi jaunieši saņēma arī Gulbenes novada pašvaldības pateicības rakstu par izcilu darbu, neatlaidību un sasniegumiem.

Lai suminātu mācību priekšmetu olimpiāžu laureātus un viņu skolotājus, teiktu paldies par ieguldīto darbu, labiem rezultātiem un panākumiem, Gulbenes novada Izglītības pārvalde un Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis 30.maijā devās uz izglītības iestādēm, lai skolu svinīgo mācību gada noslēguma pasākumu ietvaros pasniegtu skolēniem un skolotājiem Izglītības pārvaldes un Valsts izglītības satura centra diplomus, kā arī Gulbenes novada pašvaldības pateicības rakstus un balvas.

Kopumā tika sumināti 63 Gulbenes novada skolēni no 4 skolām (Lizuma vidusskola, Lejasciema vidusskola, Tirzas pamatskola, Gulbenes novada vidusskola), kuri novada olimpiādēs ir ieguvuši godalgotas vietas vai Atzinības, kā arī valsts olimpiāžu dalībnieki un laureāti.

Tika teikts paldies arī 24 novada skolotājiem, kuru skolēni novada olimpiādēs ir ieguvuši 1.vietu, kā arī guvuši panākumus valsts olimpiādēs. Gulbenes novada pašvaldības pateicības rakstu par intelektuālo ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem saņēma Gulbenes novada vidusskolas skolotājs Aigars Poišs un skolotāja Kristīne Slica.

Milzīgs paldies gan skolēniem, gan skolotājiem par ieguldīto darbu un veltīto laiku, paldies par skolas un novada pārstāvēšanu! Gulbenes novads lepojas ar jums un jūsu sasniegumiem!

 

Ramona Ruņģe – Keiša,

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe