Gerbonis mazsInformējam, ka sākot no 2022.gada 1.septembra Lejasciema vidusskola savu darbību turpina kā Lejasciema pamatskola. Lēmums Nr. GND/2022/158 “Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Lejasciema vidusskola” iekšējo reorganizāciju, pārveidojot to par Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādi “Lejasciema pamatskola”” pieņemts Gulbenes novada domes sēdē 2022.gada 24.februārī.

Informējam, ka sākot no 2022.gada 1.septembra Lizuma vidusskola savu darbību turpina kā Lizuma pamatskola. Lēmums Nr. GND/2022/159 “Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Lizuma vidusskola” iekšējo reorganizāciju, pārveidojot to par Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādi “Lizuma pamatskola”” pieņemts Gulbenes novada domes sēdē 2022.gada 24.februārī.