RTA 1No 5. jūlija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) sāksies jauno studentu uzņemšana.  Šis ir īstais laiks izvēlēties iegūt konkurētspējīgu augstāko izglītību, mūsdienīgā, perspektīvā augstskolā, kura saglabā stabilas pozīcijas Eiropas Savienības augstskolu novērtēšanas sistēmā “U-Multirank”,  iekļūstot 21 pasaules labāko universitāšu vidū.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kopumā piedāvā 49 studiju programmas pilna un nepilna laika studijām visos līmeņos – pamatstudijās, maģistra un doktora līmenī – trīs fakultātēs – Ekonomikas un pārvaldības; Inženieru fakultātē; Izglītības, valodu un dizaina. Pašlaik RTA studē pāri par 1650 studentiem no Latvijas un ārvalstīm. RTA ir 6. lielākā valsts dibinātā augstākas izglītības iestāde.

Moderna studiju vide, mūsdienīgs laboratoriju aprīkojums, draudzīga atmosfēra un pats galvenais – valsts finansētas budžeta vietas pilna laika studijām. RTA ir zinoši pasniedzēji un savas izvēlētās studiju jomas profesionāļi. Vairāk nekā 60% akadēmiskā personāla ir ar doktora zinātnisko grādu.

Akadēmijai ir viens no labākajiem tehniskajiem nodrošinājumiem, studentiem ir iespēja veikt laboratorijas darbus modernās laboratorijās ar augstas klases aprīkojumu, darboties izvēlētajā zinātņu jomā, piedalīties konkursos Latvijā un ārzemēs. Akadēmija nodrošina dzīvošanas iespējas dienesta viesnīcā, kā arī stipendijas labākajiem un aktīvākajiem studentiem.

RTA pieteiksanas

Seko līdzi:

www.rta.lv

https://www.facebook.com/Rezeknes.Tehnologiju.akademija

https://www.instagram.com/rezeknestehnologijuakademija/

https://twitter.com/RezTehAkademija

Papildus informācijai:

e-pasts: , tālr. 26656553