metodisko darbu skatePrieks par Gulbenes Mākslas skolas skolotāju Rudītes Liepiņas un Ilvijas Žeigures panākumiem Valsts izglītības un satura centra (VISC) organizētajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu skatē “Ideju kaste”. Interesantā tēma ļāva skolotājiem būt radošiem un interpretēt to no dažādiem skatu punktiem, piemēram, mācību process caur “kasti”- datoru, televizoru; “kaste”, kurā glabājas atmiņas, idejas un lietas, ar kurām dalīties ar citiem; “kaste” kā scenogrāfijas uzbūve vai izstāžu zāle; “kaste” kā vieta mākslas darbam, “kaste” kā dzīves ietvars/rāmis vai cits radošs tēmas pieteikums.

Skolotājas Rudītes darba tēma – “No skices līdz skatuvei”, darba ievaros skolēniem bija iespējams pilnveidot digitālās prasmes,  modelējot tērpus, veidojot skices animācijas filmiņai “Zemes meitas”. Skolotājas darbs

20220621 151602 1

komisijas vērtējumā tika atzīts kā izcils un novērtēts ar VISC Atzinības rakstu.

Skolotājas Ilvijas darba tēma “No skices līdz figurālai kompozīcijai”, darba ietvaros skolēniem bija iespēja gūt pamatiemaņas cilvēka figūras attēlošanā, kompozīcijas veidošanā. Skolotāja saņēma VISC Pateicības rakstu.

Skates mērķis bija sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, veicināt pedagogu metodisko darbību un popularizēt metodiskā darba pieredzi, daloties ar labās prakses piemēriem. Skatē tika izvērtēti 42 metodiskie darbi, lepojamies, ka izskan Gulbenes novada un Gulbenes Mākslas skolas vārds. 

Maija Skopāne, Izglītības pārvaldes metodiķe