muzizgl

Līdz 28.februārim iestādes, biedrības, komersanti un saimnieciskās darbības veicēji,  kas atrodas un savu veic darbību Gulbenes novada teritorijā, aicināti piedalīties Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu līdzfinansēšanas konkursā, lai saņemtu pašvaldības atbalstu konkrētas programmas realizēšanai.

Šā gada prioritātes: inovatīvu un neordināru programmu piedāvājums Gulbenes novada iedzīvotājiem; uzņēmējpratības un pašnodarbinātības veicināšana; sociālās izolētības mazināšana lauku teritorijās; digitālās pratības veicināšana.

Programmu īstenošanas laiks no 2022.gada 28.marta līdz 2022.gada 16.oktobrim.

Konkursa nolikums un dokumentācija pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv sadaļā Mūžizglītība

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste