IMG 0343No 24. jūnija līdz 4. jūlijam Gulbenē un Stāmerienā norisinās “Erasmus+” jauniešu apmaiņas projekts “Live stories”, kura ietvaros jaunieši no Gulbenes novada un Garrotxa rajona Katalonijas kalnu reģionā iepazīst performanci kā skatuves mākslas izpausmes formu. Projekta dalībnieki meklē performanču idejas savās pieredzēs, interpretējot faktu, ka katrs mēs kā indivīds veidojam plašāku  kopumu– lokālo kopienu, valsti, Eiropas Savienību ar mūsu kopīgajām vērtībām un idejām. Jaunieši veido savus stāstus caur vietas un personiskās pieredzes prizmu, kurus piedāvās skatītājiem starptautiskajā amatierteātru festivālā “Hepenings 2022”.

Jaunieši gatavo performatīvu uznācienu, kas tiks izrādīts atklāšanas dienā Stāmerienas pils parkā 1. jūlijā. Šī performance paredzēta tikai festivāla dalībniekiem.

2. jūlijā plkst.13.00 jaunieši izrādīs “perfromancES” Gulbenes Sarkanajā pilī (Parka iela 10), uz kurām aicināts ikviens interesents. Plašāka informācija par pasākumu: https://fb.me/e/1xMQOO6Kr
Paralēli iepriekšminētajiem uznācieniem jaunieši uz visām trim festivāla dienām kļūs par pasākuma vizuālo identitāti – hepinjoniem – un pieteiks festivāla dalībniekus.

Projektu “Live stories” Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.