Gerbonis mazs2022.gada 23.maijā notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas ārkārtas sēde. Ikviens interesents var sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

23.05.2022 plkst. 8:00 notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas ārkārtas sēde.

Darba kārtība:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par biedrības “tabureTE” projekta „tabureTE: darīt, augt un attīstīt TE” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Monika Prokofjeva

3. Par projekta “Revival of the Historic Center of Gulbene” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Baiba Kalmane

4. Par Gulbenes novada muzeju maksas pakalpojumu apstiprināšanu

ZIŅO: Agnese Zagorska

5. Par Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada gada pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Aija Kļaviņa

6. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr._ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” izdošanu

ZIŅO: Aija Kļaviņa