Gerbonis mazs26.maijā plkst.10.00 norisināsies Gulbenes novada domes sēde. Ikviens interesents var sekot līdzi tās norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekti

Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

Par Gulbenes novada domes 2022.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā”” izdošanu

Par Gulbenes novada domes 2022.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” izdošanu

1.pielikums budžetam

2.pielikums budžetam

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Meža Biķernieki” nodošanu valstij bez atlīdzības

ZIŅO: Guna Švika

3. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Brīvības iela 69A” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Blaumaņa iela 48A – garāža nr.79-80” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Purva iela 4” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ziemeļu iela 18” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par Beļavas pagasta dzīvokļa īpašuma Vienības iela 5 - 10 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Attīrīšanas stacija Beļava” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Attīrīšanas sistēmas Ozolkalns” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Lauka Svilāres” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Ezera iela 3” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gaujmalas” - 11 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Rema” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Gosupes lauks” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Ilgas” – 1  atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Ilgas” – 2  atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Ilgas” – 3  atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Ilgas” – 4  atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 10” - 23 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ķīšukrasts” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Aķukakts” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Augstkalniņi” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Drepju pļava” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Riekstumalas” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Svelberģis 12” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 19” – 10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Litenes iela 19”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 154”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Saulieši”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 18, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dūkuri”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Kļavkalnu 10” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Zemes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Atmatas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Stradu pagastā ar nosaukumu “Stāķi Nr.13”

ZIŅO: Guna Švika

38. Par servitūta ceļa noteikšanu

ZIŅO: Guna Švika

39. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Guna Švika

40. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

41. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Mantas iznomāšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

42. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

43. Par Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā projekta “Madernieka un Straumes tekstila dizaina izstāde Azerbaidžānas Nacionālajā paklāju muzejā” īstenošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

44. Par Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā projekta “Starptautiskais mākslas festivāls un konference “Divi Jūliji” 2022/2023/2024” īstenošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

45. Par L. M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

46. Par L. O. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

47. Par U. I. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

48. Par A. P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par J. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par N. R. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par P. J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par V. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 58A-6, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par I. K. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par dzīvokļa Lazdu iela 7A-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par dzīvokļa Miera iela 15-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-5-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par dzīvokļa Viestura iela 35-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dzīvokļa Viestura iela 41-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dzīvokļa Viestura iela 41-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-7, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par dzīvokļa “Krasti-2” un “Krasti-4”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-11, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par dzīvokļa “Stāķi 15”-17, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par dzīvokļa “Pededze”-9, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par A. B. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par dzīvokļa Rīgas iela 50-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-9-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-9-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par dzīvokļa “Pilskalni 2”-2, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos  Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19  “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā”” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

83. Par biedrības “tabureTE” projekta „tabureTE: darīt, augt un attīstīt TE” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

84. Par projekta “Revival of the Historic Center of Gulbene” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

85. Par Gulbenes novada muzeju maksas pakalpojumu apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

86. Par Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada gada pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

87. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

88. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu jauniešu apmaiņas  un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu īstenošanai

ZIŅO: Lelde Bašķere

89. Par iestādes “Gulbenes novada pašvaldības administrācija” iekšējo reorganizāciju

ZIŅO: Andis Caunītis

90. Par Gulbenes novada bibliotēkas direktora iecelšanu amatā

ZIŅO: Andis Caunītis

91. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas sastāvā

ZIŅO: Andis Caunītis

92. Par Irisas Puidzes atbrīvošanu no Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” vadītājas amata

ZIŅO: Andis Caunītis

93. Par Sintijas Ločmanes atbrīvošanu no Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amata

ZIŅO: Andis Caunītis

94. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Gunai Švikai

ZIŅO: Andis Caunītis