Gerbonis mazsGulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika ir prombūtnē līdz 27.maijam.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis:

23.maijā Finanšu komitejas sēde;

- Apmeklētāju pieņemšanas diena.

24.maijā Lejasciemā dalība Izglītības pārvaldes organizētajā Lejasciema vidusskolas un pirmsskolas vadītāju sanāksmē par izglītības iestāžu sadarbības perspektīvām;

- Dalība sanāksmē par dzīvojamās mājas Stāķi-11 īres maksas noteikšanu.

25.maijā dalība Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) rīkotajā attālinātajā tikšanās ar Veselības ministriju par slimnīcu tīkla attīstības stratēģiju un veselības aprūpes pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem;

- Attālināti dalība Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) rīkotajās sarunās ar Satiksmes ministriju par valsts autoceļu būvniecības projektiem un finansējumu 2022.gadā, plānotajiem valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības projektiem, par mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem.

- Piedalīšanās sanāksmē par Emzes parka attīstības plāniem šim un nākošajiem gadiem (tūrisma infrastruktūra, teritorijas kopšana, atjaunošana, uzturēšana).

26.maijā dalība Gulbenes novada domes sēdē.

27.maijā piedalīšanās Dzimtsarakstu nodaļas rīkotajā svinīgajā kāzu jubilāru sumināšanas pasākumā Stāmerienas pilī.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

24.maijā Lejasciemā dalība Izglītības pārvaldes organizētajā Lejasciema vidusskolas un pirmsskolas vadītāju sanāksmē par izglītības iestāžu sadarbības perspektīvām;

- Dalība SIA "Gulbenes Nami" dalībnieku sapulcē.

25.maijā dalība Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) rīkotajā attālinātajā tikšanās ar Veselības ministriju par slimnīcu tīkla attīstības stratēģiju un veselības aprūpes pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem;

- Attālināti dalība Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) rīkotajās sarunās ar Satiksmes ministriju par valsts autoceļu būvniecības projektiem un finansējumu 2022.gadā, plānotajiem valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības projektiem, par mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem.

- Piedalīšanās sanāksmē par Emzes parka attīstības plāniem šim un nākošajiem gadiem (tūrisma infrastruktūra, teritorijas kopšana, atjaunošana, uzturēšana).

26.maijā ar izpilddirektora ziņojumu piedalās Gulbenes novada domes sēdē.