Gerbonis mazs2022.gada 21. un 22.jūnijā notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents var sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

2022.gada 21.jūnijā plkst. 9:00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība:

0. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

1. Par I. G. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par R. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par Z. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par I. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

5. Par Z. F. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

6. Par A. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

7. Par dienesta dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-44, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

8. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

9. Par sociālā dzīvokļa Nr.5, izīrēšanu,  sociālajā dzīvojamajā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Anatolijs Savickis

10. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

11. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

12. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

13. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-17, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

14. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

15. Par dzīvokļa Rīgas iela 56-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

16. Par dzīvokļa Upes iela 3-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

17. Par dzīvokļa Upes iela 3-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

18. Par dzīvojamās telpas Nr.2 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

19. Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

20. Par dzīvojamās telpas Nr.12A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

21. Par dzīvojamās telpas Nr.12 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

22. Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

23. Par dzīvojamās telpas Nr.26A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

24. Par dzīvokļa “Veiši”-17, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

25. Par dzīvokļa “Vietaskrasts”-5, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

26. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-3, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

27. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

28. Par dzīvokļa “Rozītes-3”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

29. Par dzīvokļa “Vītoli”-3, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

30. Par dzīvokļa “Vītoli-8”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

31. Par dzīvokļa “Rēveļi 8”-16, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

32. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-13, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

33. Par dzīvokļa “Šķieneri 1”-8, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

34. Par dzīvokļa “Stāķi 14-10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

35. Par dzīvokļa “Pededze”-12, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

36. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

37. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-5, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

38. Par I.G. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

39. Par Gulbenes novada Bērnu tiesību aizsardzības programmas 2023.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

 

21.06.2022. plkst.11:00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība:

0. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

1. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.GND/2021/1230 “Par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

2. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija noteikumos Nr.GND/IEK/2021/27 “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi, kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadalei Gulbenes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu

ZIŅO: Dace Kablukova

3. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 29.novembra noteikumos Nr.14 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”” apstiprināšanu

ZIŅO: Dace Kablukova

4. Par iekšējā normatīvā akta “Lejasciema pamatskolas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

5. Par iekšējā normatīvā akta “Lizuma pamatskolas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

6. Par stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju specialitātēm un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē 2022.gadā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

 

21.06.2022. plkst. 13:00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība:

0. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

1. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Strautiņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

2. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Gravas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Jānuži” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Strautmaļi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Ošmales – Salas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Plieņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Āres” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Vīndedzāres” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Jaunkamaldiņi”

ZIŅO: Guna Švika

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Ozolmeži”

ZIŅO: Guna Švika

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Ozolkalni 1”

ZIŅO: Guna Švika

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Tanslavas”

ZIŅO: Guna Švika

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “SIA Vārpa”

ZIŅO: Guna Švika

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Tirzas pagasta  nekustamajam īpašumam “Smildziņi”

ZIŅO: Guna Švika

15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Brīvības iela 69A”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Liepu iela 11”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Purva iela 4”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ziemeļu iela 18”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Gosupes lauks”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma “Rēveļi 8” – 5, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ķīšukrasts”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 3” – 2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 39”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 51”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 62” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k – 9 – 44 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 44 - 6 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 70 - 7 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5 k – 5 – 16 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Sīļu mala” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma Līkā iela 25A – 67, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā pagastā ar nosaukumu “Naglenes iela 42A” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Berģi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Akoti 1” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par servitūta ceļa noteikšanu

ZIŅO: Guna Švika

38. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

ZIŅO: Guna Švika

39. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta lēmuma “Par Gulbenes novada latvāņu izplatības ierobežošanas darba grupu” (protokols Nr.4, 22.§) atzīšanu par spēku zaudējušu

ZIŅO: Guna Švika

40. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

ZIŅO: Guna Švika

41. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu

ZIŅO: Guna Švika

42. Par zemes nomas ar izpirkuma tiesībām līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Piebalgas Avoti”

ZIŅO: Guna Švika

43. Par zemes nomas ar izpirkuma tiesībām līguma slēgšanu

ZIŅO: Guna Švika

44. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Gulbenes novadā”

ZIŅO: Guna Švika

 

22.06.2022 plkst. 9:00 notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība:

0. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

1. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2021.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Simona Sniķe

2. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Eduards Garkuša

3. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Sanita Mickeviča

4. Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu apstiprināšanu

ZIŅO: Agnese Zagorska