Gerbonis mazsGulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis:

20.jūnijā - iedzīvotāju pieņemšanas.

21.jūnijā - dalība komiteju sēdēs;

- piedalās Stāmerienas pils apsekošanā (siltumapgādes un turpmāko projektu iespējas).

22.jūnijā - dalība Finanšu komitejas sēdē;

- dodas izteikt pateicību Stāķu PII vadītājai Sintijai Ločmanei, kura beidz darba gaitas pašvaldības iestādē.

23.jūnijā - dalība Līgo svētku pasākumā "Skroderdienas Silmačos" Druvienā.

25.jūnijā - piedalās Rankas pagasta svētkos "Paaudžu ceļa zīmes Rankā".

 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

20.jūnijā - dodas apsekot "Silmaču" brīvdabas estrādi Druvienā saistībā ar 23.jūnija pasākumu.

21.jūnijā - dalība plānotajās komiteju sēdēs;

- dodas izteikt pateicību Lejasciema PII "Kamenīte" vadītājai Irisai Puidzei, kura beidz darba gaitas pašvaldības iestādē.

22.jūnijā - dalība Finanšu komitejas sēdē.

23.jūnijā - piedalās Līgo svētku pasākumā "Skroderdienas Silmačos" Druvienā.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

20.jūnijā - dodas apsekot "Silmaču" brīvdabas estrādi Druvienā saistībā ar 23.jūnija pasākumu.

21.jūnijā - dalība plānotajās komiteju sēdēs;

- teikas ar biedrības "Uzņēmēji Gulbenes novadam" pārstāvjiem.

22.jūnijā - dalība Finanšu komitejas sēdē.

23.jūnijā - piedalās Līgo svētku pasākumā "Skroderdienas Silmačos" Druvienā.