Lai Jāņu dziesmām bagāti un ugunskuru liesmām izgaismoti Līgo svētki!

Ligo Gulbenes pasvaldiba