Gerbonis mazsGulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis:

27.jūnijā - iedzīvotāju pieņemšanas.

28.jūnijā - dalība Emzes parka atjaunoto dabas taku atklāšanā;

- piedalās deputātu un pārvaldnieku sanāksmē par siltuma tarifiem novadā.

29.jūnijā - dalība Latvijas pašvaldību sadarbības tīkla sanāksmē “Sadarbība ar
iedzīvotājiem pašvaldības ietvaros”- Gulbenes kultūras centrā;

- tikšanās ar SIA "Gulbenes Energo Serviss" pārstāvjiem par pamatlīdzekļu apjoma izvērtēšanu (ūdens un kanalizācijas iekārtas).

30.jūnijā - dalība Gulbenes novada domes sēdē;

- sanāksme ar Gulbenes novada pagastu pārvalžu vadītājiem. 

 1.jūlijā - dalība ikmēneša Gulbenes novada pašvaldības iestāžu darbinieku sanāksme;

- piedalās "Gulbenes novada iestāžu un uzņēmumu sporta spēlēs" Lejasciema estrādē;

- līdzdalība Starptautiskajā amatierteātru festivālā "Hepenings" atklāšanas pasākumā  Stāmerienas pilī.

2.jūlijā - piedalās Rankas pagasta "Lācītēs" - Latvijas Valsts Meži kalnu divriteņu maratona 4.posmā. 

 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

28.jūnijā - dalība Emzes parka atjaunoto dabas taku atklāšanā;

- pasākuma “Skroderdienas Silmačos “izvērtēšana.

28.jūnijā - dalība Latvijas pašvaldību sadarbības tīkla sanāksme “Sadarbība ar iedzīvotājiem pašvaldības ietvaros”- Gulbenes kultūras centrā.

30.jūnijā - dalība Gulbenes novada domes sēdē;

- piedalās pagastu un pilsētas pārvalžu vadītāju sanāksmē.

1.jūlijā - piedalās "Gulbenes novada iestāžu un uzņēmumu sporta spēlēs" Lejasciema estrādē;

- līdzdalība Starptautiskajā amatierteātru festivālā "Hepenings" atklāšanas pasākumā  Stāmerienas pilī.

2.jūlijā - dalība "Hepenings" festivāla ietvaros organizētā izrāžu parādē.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

28.jūnijā - dalība Emzes parka atjaunoto dabas taku atklāšanā;

- pasākuma “Skroderdienas Silmačos “izvērtēšana.

28.jūnijā - dalība Latvijas pašvaldību sadarbības tīkla sanāksme “Sadarbība ar iedzīvotājiem pašvaldības ietvaros”- Gulbenes kultūras centrā.

30.jūnijā - dalība Gulbenes novada domes sēdē;

- piedalās pagastu un pilsētas pārvalžu vadītāju sanāksmē.

1.jūlijā - piedalās "Gulbenes novada iestāžu un uzņēmumu sporta spēlēs" Lejasciema estrādē.