Gerbonis mazsPamatojoties uz strauji pieaugošo elektroenerģijas un kurināmā cenu pieaugumu Latvijā, Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļa ir veikusi pārrēķinu pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādī.

Novada apkures sistēmām tiek veikta automatizēta patērētās elektroenerģijas, kurināmā un saražotās siltumenerģijas datu nolasīšana un uzskaite.

Lai aprēķinātu maksas pakalpojuma cenu, ir analizēts energoresursu patēriņš pēdējo divu gadu periodā.

Siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma cena sastāv no daudzām izmaksu komponentēm. Pēc straujā energoresursu izmaksu kāpuma, lielāko īpatsvaru siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenā veido kurināmā izmaksas, kas vidēji ir 72% no siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma cenas.

Kurināmā izmaksas 2022.gadā, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaugušas 2,5 reizes, elektroenerģijas izmaksas palielinājušās vairāk kā 4 reizes.

Sakarā ar minēto izmaksu pieaugumu, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenas no 2022.gada 1.oktobra būtiski palielināsies.

 

Gulbenes novada domes 2022.gada 30.jūnija lēmumam Nr. GND/2022/649

(protokols Nr.12; 107.p)

Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādis no 01.10.2022.

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

   
   

1.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā:

   

1.1.

fiziskām personām

MWh

138,69

16,64*

155,33

   

1.2.

juridiskām personām

MWh

138,69

29,12

167,81

   

2.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā:

   

2.1.

fiziskām personām

MWh

126,32

15,16*

141,48

   

2.2.

juridiskām personām

MWh

126,32

26,53

152,85

   

3.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā:

   

3.1.

fiziskām personām

MWh

160,62

19,27*

179,89

   

3.2.

juridiskām personām

MWh

160,62

33,73

194,35

   

4.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Galgauskas pagasta daudzdzīvokļu mājai „Veiši”:

   

4.1.

fiziskām personām

MWh

84,22

10,11*

94,33

   

4.2.

juridiskām personām

MWh

84,22

17,69

101,91

   

5.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā

   

5.1.

fiziskām personām

MWh

142,57

17,11*

159,68

   

5.2.

juridiskām personām

MWh

142,57

29,94

172,51

   

6.

Siltumenerģija telpu apkurei Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēkā:

   

6.1.

fiziskām personām

MWh

121,98

14,64*

136,62

   

6.2.

juridiskām personām

MWh

121,98

25,62

147,60

   

7.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā:

   

7.1.

fiziskām personām

MWh

99,80

11,98*

111,78

   

7.2.

juridiskām personām

MWh

99,80

20,96

120,76

   

8.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Sinoles ciemā:

   

8.1.

fiziskām personām

MWh

124,31

14,92*

139,23

   

8.2.

juridiskām personām

MWh

124,31

26,11

150,42

   

9.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā:

   

9.1.

fiziskām personām

MWh

137,66

16,52*

154,18

   

9.2.

juridiskām personām

MWh

137,66

28,91

166,57

   

10.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā:

   

10.1.

fiziskām personām

MWh

41,33

4,96*

46,29

   

10.2.

juridiskām personām

MWh

41,33

8,68

50,01

   

11.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā:

   

11.1.

fiziskām personām

MWh

130,39

15,65*

146,04

   

11.2.

juridiskām personām

MWh

130,39

27,38

157,77

   

12.

Rankas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām siltumenerģija telpu apkurei:

   

12.1.

fiziskām personām

MWh

72,31

8,68*

80,99

   

12.2.

juridiskām personām

MWh

72,31

15,19

87,50

   

13.

Tirzas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām mājsaimniecībām siltumenerģija telpu apkurei:

   

13.1.

fiziskām personām

MWh

150,61

18,07*

168,68

   

13.2.

juridiskajām personām

MWh

150,61

31,63

182,24

   

14.

Siltumenerģija telpu apkurei ēkai “Doktorāts”, Tirzas pagastā

   

14.1.

fiziskām personām

MWh

138,10

16,57*

154,67

   

14.2.

juridiskām personām

MWh

138,10

29,00

167,10

   

15.

Sveķu internātpamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām siltumenerģija telpu apkurei

   

15.1.

fiziskām personām

MWh

137,03

16,44*

153,47

   

15.2.

juridiskām personām

MWh

137,03

28,78

165,81

   

16.

Siltumenerģija telpu apkurei ēkai Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē, Gulbenes novads

   

16.1.

fiziskām personām

MWh

178,49

21,42*

199,91

   

16.2.

juridiskām personām

MWh

178,49

37,48

215,97

   

2022.gada 30.jūnija domes sēdes lēmums