Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase Eiropas brīvprātīgā darba projekta Nr.2022-1-LV02-ESC51-VTJ-000080173 ietvaros dzīvesvietas nodrošināšanai pieciem brīvprātīgajiem jauniešiem.

Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, līdz 2022.gada 29.jūlija plkst.14.00.

Kontaktpersona: Gulbenes 1.pirmskolas izglītības iestādes projekta koordinatore Lāsma Lapkaša, e-pasts: , tālr. 29464716.

Ar Gulbenes novada domes 2022.gada 30.jūnija lēmumu Nr.GND/2022/587 (protokols Nr.12; 44.p.)  apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.

Nomas objekta atlases kritēriji