Gerbonis mazs2022.gada 1.oktobrī Latvijā notiks 14.Saeimas vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem gadiem būs jāievēl 100 parlamenta deputāti.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2022.gada 5.maija lēmumu Nr.14, Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sanita Mickeviča ir noteikusi novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2022.gada 25.jūlija līdz 2022.gada 7.augustam.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) Gulbenes novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumi Gulbenes novada vēlēšanu komisijai iesniedzami ar norādi “Gulbenes novada vēlēšanu komisijai”:

  • nosūtot tos pa pastu uz adresi Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
  • ievietojot Gulbenes novada pašvaldības pastkastītē, kas atrodas pie pašvaldības administrācijas ēkas galvenās ieejas iekšdurvīm (Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401);
  • vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pastu .

Pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā https://www.cvk.lv/lv/jaunumi/iespejams-pieteikties-darbam-14-saeimas-velesanu-iecirknos-968

Pieteikuma veidlapa 

Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas kontakti:

  • Komisijas priekšsēdētāja: Sanita Mickeviča, tālr.64497712, 26482014, e-pasts: ;
  • Komisijas sekretāre: Laima Priedeslaipa, tālr.64497714, 26338075, e-pasts: .

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā noteikti 18 vēlēšanu iecirkņi (novada vēlēšanu komisija izveido vēlēšanu iecirkņu komisijas piecu līdz septiņu locekļu sastāvā):

Nr.

p.k.

Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

1.

445.

SPORTA SKOLA

Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

2.

446.

BEĻAVAS TAUTAS NAMS

Vienības iela 3, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409

3.

447.

BEĻAVAS PAGASTA OZOLKALNA SPORTA ZĀLE

„Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4410

4.

448.

DAUKSTU PAGASTA PĀRVALDE

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

5.

449.

GULBENES SPORTA CENTRS

Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

6.

450.

DRUVIENAS PAGASTA PĀRVALDE

„Pamatskola”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426

7.

451.

GALGAUSKAS KULTŪRAS NAMS

Veišu iela 2, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428

8.

452.

JAUNGULBENES TAUTAS NAMS

„Kokles”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420

9.

453.

LEJASCIEMA PAGASTA KULTŪRAS NAMS

Rīgas iela 20B, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

10.

455.

LITENES PAGASTA TAUTAS NAMS

„Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405

11.

456.

LIZUMA PAGASTMĀJA

„Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425

12.

457.

LĪGO PAGASTA KULTŪRAS NAMS

„Jaunstukmaņi”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421

13.

458.

RANKAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

„Ausmas”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416

14.

459.

STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE

„Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

15.

460.

KALNIENAS TAUTAS NAMS

„Kalnienas klubs”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

16.

461.

STRADU PAGASTA PĀRVALDE

Brīvības iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

17.

462.

STĀĶU PAMATSKOLA

„Stāķi 7”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

18.

463.

TIRZAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

„Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424