tiksanas publiska apspriedeGulbenes novada pašvaldība aicina Litenes ielas, Gulbenē, pieguļošo ēku un zemju īpašniekus 9.augustā plkst. 18:00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē 2.stāva zālē uz tikšanos.

Tikšanas gaitā pašvaldības atbildīgie speciālisti un projektētājs informēs iedzīvotājus par būvprojekta "Litenes ielas, Gulbenē pārbūve" gaitu.

Iedzīvotājiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par minēto būvprojektu.