Gerbonis mazsGulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis:

1.augustā - iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība sanāksmē ar firmas pārstāvjiem par stadiona Skolas ielā pārbūves darbiem.

2.augustā - dodas apsekot Rankas pamatskolas kopmītņu ēku, saistībā ar plānotajiem remontdarbiem un telpu iekārtošanu Ukrainas valsts piederīgo izmitināšanai.

3.augustā - dalība Gulbenes pilsētas svētku izvērtēšanas sapulcē;

- piedalās Skolas ielas 5 pārbūves sanāksmē;

- tiekas ar SIA “Pilsētvides Serviss” par atkritumu tarifiem.

4.augustā - apmeklē veicināšanas pasākumu projektā "Zaļie ceļi Rīga - Viļaka", kas notiks Viļakā.

5.augustā - dodas uz Balviem, lai piedalītos vadības komitejas sēdē un apmācību seminārā, kas tiek organizēts projekta "Zaļie ceļi Rīga - Viļaka" ietvaros.

 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika  prombūtnē (atvaļinājums) no 2022.gada 1.augusta līdz 2022.gada 16.augustam.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

1.augustā - piedalās sanāksmē ar būvniekiem par Skolas ielas stadiona pārbūves projektu.

2.augustā – dalība saimniecisko jautājumu sanāksmē.

3.augustā – piedalās Gulbenes pilsētas svētku izvērtēšanas sanāksmē;

- tiekas ar SIA “Pilsētvides Serviss” par atkritumu tarifiem.

4.augustā – tikšanās ar Vidzemes tūrisma asociācijas vadību par finansējuma piesaistīti tūrisma jomai;

- dalība Labklājības ministrijas tiešsaistes sanāksmē par informatīvo ziņojumu “Par atbalsta pasākumiem energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām”.

5.augustā – dalība Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē Raunā.