Gulbene FB 1200x1200px zals21.gadsimta sabiedrība nepārprotami un nemitīgi pieprasa pārmaiņas it visā, kas to skar un interesē. Arī Gulbene novada iedzīvotāji nav izņēmums. Cienījamie novada iedzīvotāji! Mēs esam starta taisnē, lai radītu ko jaunu – uz vērtībām un pamatojumu balstītu Gulbenes novada atpazīstamību, kas ietverta logo un sauklī.

Lai sākotnēji  atrastu, bet vēlāk ar to lepotos un būtu neatkārtojami visā Latvijā, ka tieši mums ir šīs vienīgās un unikālās  Gulbenes novada vērtības, kas mūs sarosa un mūs apliecina no jauna Latvijas kartē, esam ķērušies pie jauna Gulbenes zīmola izstrādes.

Ņemot vērā dažādus sabiedrības iesaistes modeļus un labo piemēru prakses, nav iespējams sākotnēju lēmumu pieņemšanas posmā iesaistīt un aptvert plašu sabiedrības daļu. Tādēļ, uzsākot jauna zīmola izstrādi, Gulbenes novada pašvaldība 2021.gada nogalē izveidoja darba grupu, tajā iekļaujot nozaru un interešu pārstāvniecības cilvēkus. Kā tas viss sākās un kur šobrīd esam, plašāk šajā publikācijā.

Kādēļ Gulbenes novada identitātei nepieciešamas pārmaiņas?

Kā minēts, 2021.gada rudenī, apjauzdami, ka 21.gadsimts pieprasa dinamiku, attīstību un inovācijas visai Latvijas sabiedrībai, tajā skaitā Gulbenes novadam, secinājām , ka ir “jāielec” jaunā un citādākā vagonā, bet gulbji vairs nelido un plašāk arī neskatāmies. Iespējams, ka tādēļ, ka novadam līdz šim nav bijusi pamatota, uz izpēti balstīta mārketinga stratēģija, ko ieviest reālajā dzīvē. Darba uzdevuma atslēga ir vienkārša – kā visai Latvijai izstāstīt, ka esam šeit, ka esam enerģiski, dzīvi un atvērti, ka tieši šeit ir tā vieta, kuru saukt par savām mājām, strādājot un piepildot sapņus? Kāda šobrīd ir sabiedrības iesaiste un atbildība, uz ko aicinām? Jā, aicinām iesaistīties spēcīga zīmola izstrādē, kas ietver grafisko simbolu un saukli. Ko tas sniegs? Atbilde - veidosim vienotu Gulbenes novada atpazīstamību publiskajā telpā, kas, savukārt,  veicinās draudzīgu, labvēlīgu, ilgtspējīgu vidi ikvienam, sākot ar ģimenēm, jauniešiem, senioriem, akcentējot visa vērienīguma uzņēmējus, lai radītu patiesu vēlmi darbībai,  investīcijām un  cilvēkresursu piesaistei. Mēs to varam, ja visi noticēsim un raudzīsimies vienā virzienā. Pretējā gadījumā stagnēsim.

Kā tas viss sākās? Secīgi un pa soļiem!

Jauna grafiskā zīme un sauklis top kopējās Gulbenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas un vizuālās identitātes izstrādes kontekstā.

Pamatojoties uz veikto Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu, kas notika aizvadītā gada rudenī,  un tās rezultātā noslēgto līgumu ar SIA “Triple Bounce” par zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas un vizuālās identitātes izstrādes pakalpojumiem Gulbenes novadam, grafiskās zīmes un saukļa izstrādātāji ir “Triple Bounce”.

Kā nākamais solis - tika izveidota Gulbenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas un vizuālās identitātes izstrādes darba grupa, tajā pulcinot nozaru un interešu pārstāvjus. Darba grupas procesu vadītāja ir Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, un tās pārstāvji: Andis Caunītis, Gulbenes novada domes priekšsēdētājs; Guna Švika, Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece; Anatolijs Savickis, Gulbenes novada domes deputāts; Daumants Dreiškens, Gulbenes novada domes deputāts; Aivars Circens, Gulbenes novada domes deputāts; Guna Pūcīte, Gulbenes novada domes deputāte; Sanita Mickeviča, Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja; Simona Sniķe , Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktore; Atis Barinskis, Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītājs, Dārta Vilne, Gulbenes novada Kultūras pārvaldes speciāliste; Lauris Krēmers, Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs; Dace Kablukova, Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja; Māris Jansons, Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vadītājs; Liena Kazāka, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante; Zane Pūcīte, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja; Renārs Biezais, Gulbenes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju kompetences centra vadītājs.

Lai process būtu saskaņots starp lēmējvaru un izpildvaru, 2021.gada 24.novembrī Gulbenes novada zīmola, vizuālās identitātes un mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde tika prezentēta Gulbenes novada domes deputātiem. Prezentācija šeit Tajā zīmola izstrādātāji prezentēja gan laika plānu un sīkāk informēja par  projekta posmiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kā arī par sabiedrības iesaistes plāniem, gan prezentēja zīmola stratēģijas un koncepta izstrādi kopumā. Piebilstams, ka pirmā sabiedrības iesaiste zīmola izstrādē notika 2021.gada 10. novembrī, kad iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt aptaujas anketu, izsakot savu viedokli par Gulbenes novadu un ieskicējot jaunā zīmola iespējamos attīstības virzienus: https://www.gulbene.lv/lv/zr/pin/9331-iesaisties-jauna-gulbenes-novada-zimola-izstrade-aizpildi-aptaujas-anketu

Savukārt 2021.gada 16.decembrī notika Gulbenes novada zīmola izstrādes 1. posma prezentācija, ko ikviens interesents varēja vērot vietnē youtobe.com, un kas joprojām ir pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=wDltVYots1Q. Par to publiski tika informēta visa sabiedrība gan pašvaldības mājaslapā: https://www.gulbene.lv/lv/zr/pin/9443-prezentes-jauna-gulbenes-novada-zimola-izstrades-1-posma-rezultatus, gan pašvaldības sociālo mediju kontos.

Nākamais solis – zīmola izstrādātāju prezentācija par paveikto 2022.gada 21.janvārī pašvaldības darba grupai – “Gulbenes novada zīmola radošie koncepti”. Prezentācija šeit. Šī bija tā reize, kad zīmola izstrādātāji ne tikai prezentēja vietas zīmola nozīmi, bet arī piedāvāja divus radošos konceptus, par kuriem bija jādiskutē darba grupai, lai tikai vienu virzītu turpmākajai izstrādei. Starp radošajiem konceptiem #1UZLĀDE  #2VILKME balsojumā par līderi tika atzīts #1UZLĀDE. Saņemot šo uzdevumu, zīmola izstrādātāji turpināja darbu, radot un veidojot piedāvājumu jaunajam Gulbenes novada sauklim un grafiskajai zīmei. Paveiktais tika prezentēts darba grupai 2022.gada 6.aprīlī. Prezentācija šeit No 4 piedāvātajiem saukļiem (Gulbenes novads UZLADĒ, Gulbenes novads JAUDĀ! Gulbenes novads AR JAUDU, Gulbenes novads TE RODAS!) sabiedrības izvērtējumam tika nodoti divi - Gulbenes novads UZLADĒ un Gulbenes novads TE RODAS! Savukārt no pieciem grafiskajiem attēliem (skatīt prezentāciju) sabiedrības apspriešanai arī tika nodoti divi. Balsojums turpinās līdz 2022.gada 5.maijam gan elektroniski, gan arī pieejamas anketas papīra formātā: https://www.gulbene.lv/lv/zr/sabkt/9879-top-jauna-gulbenes-novada-grafiska-zime-un-sauklis

Ko sagaidām?

Noslēdzoties iedzīvotāju balsojumam un nosakot favorītus, zīmola izstrādātāji no grafiskās zīmes radīs logo, tam pievienojot saukli. Paralēli noritēs izstrādes darbs Gulbenes novada zīmola vizuālās identitātes pamata konceptam un zīmola dizaina grāmatai, lai jau vasaras noslēgumā taptu vienota Gulbenes novada zīmola mārketinga komunikācijas stratēģija, ko likt lietā īstai, pamatotai un darbīgai Gulbenes novada attīstībai. Mēs nedrīkstam un negribam apstāties! Katrs argumentēts, izvērts un kritisks viedoklis sevī nes lietderīgu vēstījumu. Paldies ikvienam, kam nav vienaldzīga Gulbenes novada rītdiena!