Gerbonis mazsNo 2.-17.maijam Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis atvaļinājumā.

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

  • 2.maijā dalība pasākuma “Skroderdienas Silmačos” organizatoru darba grupas un mākslinieku sanāksmē Druvienā par sagatavošanās un aktivitāšu norises gaitu 23.jūnijā.
  • 3.maijā tiešsaistē dalība Latvijas pašvaldību Reģionālo attīstības centru (RACA) sanāksmē. Galvenie jautājumi: 1. būvniecības sadārdzinājums; 2. sociālo un pašvaldības īres mājokļu būvniecība un atjaunošana; 3. par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” ietvaros.

  • 3.maijā Gulbenes novada pašvaldībā uzņem Sveķu skolas starptautiskā projekta partnerus no Itālijas, Portugāles un Rumānijas.

  • 3.maijā dalība Radošo iniciatīvu centra Spāru svētkos – Gulbenē.

  • 5.maijā iekšējās organizatoriskās sanāksmes (izglītības nozares attīstība, ģimenes centra izveides iespējas, kultūras nozares sadarbība ar pagastu pārvaldēm, tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra attīstības jautājumi).
  • 6.maijā dalība iknedēļas sanāksmē par Civilās aizsardzības jautājumiem, saistībā ar Ukrainas valsts piederīgo izmitināšanu Latvijā un Gulbenes novadā.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

  • 3.maijā Gulbenes kultūras centrā tiekas ar Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības pārstāvjiem, saistībā ar biedrības gadadienu un Baltā galdauta svētku tradīciju.
  • 6.maijā dodas uz Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru sanāksmi Jelgavā.Gulbenes novada pašvaldības
  •