Gerbonis mazs2022.gada 18. un 19.maijā notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents var sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

2022.gada 18.maijā plkst. 9:00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par L. M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par L. O. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par U. I. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

5. Par A. P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

6. Par J. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

7. Par N. R. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

8. Par P. J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

9. Par V. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

10. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 58A-6, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

11. Par I. K. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

12. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

13. Par dzīvokļa Lazdu iela 7A-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

14. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

15. Par dzīvokļa Miera iela 15-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

16. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

17. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

18. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-5-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

19. Par dzīvokļa Viestura iela 35-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

20. Par dzīvokļa Viestura iela 41-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

21. Par dzīvokļa Viestura iela 41-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

22. Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

23. Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

24. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

25. Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

26. Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

27. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-7, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

28. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

29. Par dzīvokļa “Krasti-2” un “Krasti-4”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

30. Par dzīvokļa “Kartona fabrika 6”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

31. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-11, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

32. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-9-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

33. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-9-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

34. Par dzīvokļa Rīgas iela 50-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

35. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos  Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

ZIŅO: Anatolijs Savickis

 

18.05.2022. plkst.11:00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā projekta “Madernieka un Straumes tekstila dizaina izstāde Azerbaidžānas Nacionālajā paklāju muzejā” īstenošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par Valsts kultūrkapitāla fonda finansētā projekta “Starptautiskais mākslas festivāls un konference “Divi Jūliji” 2022/2023/2024” īstenošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

 

18.05.2022. plkst. 13:00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

2. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Meža Biķernieki” nodošanu valstij bez atlīdzības

ZIŅO: Guna Švika

3. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Brīvības iela 69A” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Purva iela 4” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ziemeļu iela 18” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par Beļavas pagasta dzīvokļa īpašuma Vienības iela 5 - 10 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Attīrīšanas stacija Beļava” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Attīrīšanas sistēmas Ozolkalns” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Lauka Svilāres” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Ezera iela 3” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gaujmalas” - 11 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Gosupes lauks” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Ilgas” – 1  atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Ilgas” – 2  atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Ilgas” – 3  atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Ilgas” – 4  atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 10” - 23 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Aķukakts” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Augstkalniņi” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Drepju pļava” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Riekstumalas” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Svelberģis 12” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 19” – 10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Litenes iela 19”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 154”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Saulieši”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 18, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dūkuri”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Kļavkalnu 10” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Atmatas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Stradu pagastā ar nosaukumu “Stāķi Nr.13”

ZIŅO: Guna Švika

34. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

35. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Mantas iznomāšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

36. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

 

19.05.2022 plkst. 9:00 notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par biedrības “tabureTE” projekta „tabureTE: darīt, augt un attīstīt TE” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Monika Prokofjeva

3. Par projekta “Revival of the Historic Center of Gulbene” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Baiba Kalmane

4. Par Gulbenes novada muzeju maksas pakalpojumu apstiprināšanu

ZIŅO: Agnese Zagorska

5. Par Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada gada pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Aija Kļaviņa

6. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr._ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” izdošanu

ZIŅO: Aija Kļaviņa