Gerbonis mazs17.maijā  plkst.17:30 norisināsies Gulbenes novada domes ārkārtas sēde.

Ikviens interesents var sekot līdzi tās norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Darba kārtība:

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

2. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Gulbenes novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas –  kokmateriālu 215,5 m3 apjomā, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika