Gerbonis mazsNo 2.-17.maijam Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis atvaļinājumā.

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

16.maijā tiekas ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Pilsētvides serviss” par tarifu jautājumiem un citām aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas jomā.

17.maijā attālināta dalība Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē (Jautājums par pašvaldību kultūras centru likumu);

- vada Gulbenes novada domes ārkārtas sēdi.

18.maijā dalība Gulbenes novada domes komiteju sēdēs (plkst.9:00 Sociālo un veselības jautājumu komiteja, plkst.11:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, plkst.13:00 Tautsaimniecības komiteja);

- attālināti dalība Latvijas Pašvaldību savienības un Ekonomikas ministrijas sarunās par Biznesa inkubatoriem.

19.maijā dalība Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēdē;
- tikšanās ar zīmola izstrādātājiem - reklāmas aģentūru “Triple Bounce”;
- dalība pagastu un pilsētas pārvalžu vadītāju ikmēneša sanāksmē;
- dalība Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes padomes sēdē.

20. un 21.maijā līdzdarbošanās Latvijas Kultūras akadēmijas studentu un pasniedzēju radošajā konferencē un rezultātu izvērtēšanā Stāmerienas pilī.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

17.maijā dalība Gulbenes novada tūrisma, sporta un kultūras iestāžu sanāksmē;

- attālināta dalība Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē.

19.maijā - tikšanās ar zīmola izstrādātājiem - reklāmas aģentūru “Triple Bounce”;
- dalība pagastu un pilsētas pārvalžu vadītāju ikmēneša sanāksmē.

21.maijā dalība Latvijas Kultūras akadēmijas studentu un pasniedzēju radošajā konferencē Stāmerienas pilī.