Latv.val.mācības ukraiņiem 1Pieteikšanās līdz 01.07.2022. sazinoties ar Lauri Šķenderu m.t. 28742807,

e-pasts: .

120 stundu programma, lai sagatavotos latviešu valodas eksāmena kārtošanai Valsts valodas centrā.

 Latv.val.mācības ukraiņiem junjs