Nometnes valsts naudaGulbenes novada Izglītības pārvalde izsludina Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu, kura ietvaros varēs saņemt valsts finansējumu nometņu organizēšanai laika posmā no 2022.gada 25.jūlija līdz 31.augustam.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem. Nometņu saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem un jauniešiem šādos virzienos:

  • valsts valodas prasmju apguve un pilnveide;
  • komunikācijas, sadarbības un sociāli emocionālo prasmju pilnveide;
  • bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida paradumu veidošana.

Dalībnieku mērķgrupa ir Ukrainas un Latvijas bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kuri sadalās aptuveni līdzvērtīgi (50%/50% Latvijas bērni/Ukrainas bērni).

Maksimālais finansiālais atbalsta apjoms vienam Projektam ir 20 euro dienā par viena bērna dalību 6-10 dienu dienas nometnē, 40 euro dienā par viena bērna dalību 6-10 diennakšu ilgā diennakts nometnē.

Konkursa nolikums, prasības un pieteikuma veidlapas ir noteiktas Gulbenes novada pašvaldības Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumā, kurš aplūkojams šeit: https://www.gulbene.lv/lv/doks/izgl/10138-gulbenes-novada-pasvaldibas-ukrainas-un-latvijas-bernu-un-jauniesu-nometnu-projektu-konkursa-nolikums

Nometņu projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2022.gada 13.jūlija  plkst.17:00, nosūtot tos elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu vai iesniedzot Gulbenes novada Izglītības pārvaldē.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta 2022.gada 15.jūlijā Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv.

Kontaktinformācija: 25613410,

Ramona Ruņģe – Keiša,

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe

Nometnes valsts