Pavasaris. Visiem mums tas asociējas ar aktivitātēm dabā, aktivitātēm cilvēku domās un darbos. Bet šogad ir īpašs pavasaris. Nezināmais pavasaris, kura rezultātus nevar prognozēt neviens. Ja aktivitātes dabā ir tādas pašas kā katru gadu, - nu  varbūt tas pavasaris ir nedaudz savādāks ar laika apstākļu atbilstību normām, bet tikai nedaudz, tad cilvēku rīcība ir ierobežota diezgan ekstremāli. Katrs šo pandēmijas laiku uztver atšķirīgi - vieni ar izpratni un satraukumu, citi ar vienaldzību, bet vēl citi ar nihilismu un bravūru (kas gan gandrīz vienmēr uzreiz pārvēršas raudulībā, kad nelaime skart šos indivīdus). Uz senioriem šī jaunā kaite var atstāt vislielāko iespaidu, pat ļoti negatīvā izpausmē, līdz ar ko priecē, ka seniori pret to attiecas ar vislielāko piesardzību, pieņemot visus ierobežojumus ar patiesu izpratni. Un tam ir arī rezultāts, salīdzinot COVID-19 sekas mūsu valstī un citur pasaulē, pat tepat kaimiņos. Bet Gulbenes novads ir starp tiem izcilajiem, kas izturējuši pagaidām visus pārbaudījumus bez jebkādiem pat cilvēku darba spēju zaudējumiem.

DSCF3020

Tā kā senioru aktivitātes šis pandēmijas periods ietekmēja vistiešāk, tad faktiski tika apturēta jebkāda pensionāru biedrību darbība, jo reti kuram pensionāram ir iespējas veikt pilnā apmērā attālinātu saziņu, ja jau pat deputātiem tas sagādāja lielas grūtības. Tāpēc,  izskanot pirmajiem atvieglojumiem, Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības valde sanāca uz slēgto valdes sēdi, lai apspriestu situāciju un izvērtētu darbības agrākā plāna izpildes iespējas.

Pirmais secinājums bija tāds, ka esošajās telpās 2 m2  brīvās  vides katram klātesošajam iespējas varam nodrošināt ne vairāk kā 10 cilvēkiem, līdz ar ko jau pierasto atklāto valdes sēžu norise pie esošajiem nosacījumiem ne teorētiski, ne arī praktiski nav iespējama. Šī iemesla dēļ nav iespējama arī drāmas kopas “Lāde” mēģinājumu atjaunošana.

Otrais secinājums, ka būtiskākais ir laika periods līdz 9.jūnijam, kurā cilvēku uzvedība parādīs, kādi atvieglojumi (vai arī ierobežojumu pastiprināšana) būs leģitīmi iespējami, un tikai pēc nākošā valdības lēmuma šajā jomā būs reāli iespējams lemt, ko mēs varēsim atļauties.

Tādēļ nākošā valdes sēde (pagaidām, iepriekš minēto apstākļu dēļ, arī   slēgtā) tad arī ir paredzēta jau 9.jūnijā, bet jebkurā gadījumā jūnijā notiks atklāts pasākums (lielāks vai mazāks), kas būs galvenokārt veltīts mūsu “apaļajiem” jubilāriem. Šim gadījumam, lai garantētu visu prasību izpildi, varētu būt izmantots mauriņš blakus bijušās Bērzu skolas ēkai, kurā attiecīgā attālumā tiktu izvietoti krēsli, jo to skaits ir pietiekošs.

Skaidrs ir arī tas, ka jūnijā nevarēs notikt plānotā atklātā izbraukuma valdes sēde, kuru daudzi seniori tiešām ir gaidījuši, bet nav izslēgts, ka tā var būt vēlāk, jo pie esošajiem apstākļiem vasaras pārtraukums biedrības valdes darbā, kas iepriekšējos gados bija veltīts aktīvām ekskursijā, ciemos braukšanai pie tuvākiem un tālākiem domu biedriem, darbiem dārziņos, netiek plānots. Ņemot vērā arī senioru atrašanos īpašajā riska grupā, valde uzskata, ka šogad ar aktivitātēm, kas saistītas ar ciemošanos pie kaimiņiem, it sevišķi tā patālāk no mūsu valsts robežām, ir jāiepauzē. Par iepriekš plānotajiem pieredzes iegūšanas braucieniem mūsu valsts iekšīenē, protams noteikti tikai citos termiņos, varēs lemt tikai pēc valdības un Saeimas tālākiem nolēmumiem. Par to Jūs noteikti tiksiet informēti, taču arī biedrības vadības telefona numuri ir palikuši iepriekšējie un tie nekad nevienam nav atslēgti, ja ir vēlēšanās iegūt kādu informāciju ne pastarpināti.

Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības
valdes priekšsēdētājas vietnieks A.Circens