juridiska palidziba

Saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums” Juridiskās palīdzības administrācija (turpmāk – administrācija) ir atbildīgā iestāde valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanā trūcīgām un maznodrošinātām personām, valsts un pašvaldības apgādībā esošām personām un personām, kuras pēkšņi no viņām neatkarīgu iemeslu dēļ ir nonākušas krīzes situācijā (tai skaitā cietušas no vardarbības).

Plašāka informācija par administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem https://www.jpa.gov.lv/lv/juridiskas-palidzibas-sanemsanas-kartiba, kā arī pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 katru darba dienu administrācijas darba laikā (https://www.jpa.gov.lv/lv/iestades-kontakti).

Papildus skaidrojošie materiāli 

Skaidrojumi