Kopš 2022.gada februāra Gulbenē pilnvērtīgi darbojas Dienas aprūpes centrs ar specializēto darbnīcu pakalpojumu pieejamību pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Apmeklētāji darbojas māla, kokapstrādes, dārzniecības un kulinārijas darbnīcās. Starp nodarbībām atrod arī laiku, lai iepazītu tuvāko apkārtni un paceļotu arī pa Gulbenes novada teritoriju.

Dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Gulbenes novadā, ar mērķi palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus.