Velozinis ir veloparks, kas imitē un māca pārvarēt pilsētvidē sastopamus šķēršļus - trepes, sliedes, bedrītes, apmales,  u.c. - arī Gulbenē! 

Visas Latvijas velotrases: https://www.btavelozinis.lv/velotrases

Gulbenē Nākotnes ielā izveidota velotrase BTA Velozinis, kas attīsta velobraucējus, izglītojot par drošu braukšanu pilsētvidē. Trase tapusi sadarbībā ar AAS “BTA Baltic Insurance Company” (BTA), biedrību “For Better” un pašmāju velotrašu izbūves speciālistiem “Velosolutions”.

Ar Gulbenes novada pašvaldības atbalstu Gulbenē ir atklāta jauna velotrase BTA Velozinis. Tā ir velo trase, kas imitē dažādus pilsētā sastopamus šķēršļus, attīsta līdzsvara izjūtu un drošā vidē māca apgūt velo prasmes. Šī trase lieliski papildina aktīvās atpūtas iespējas pilsētā ar rūpīgi izstrādātu izglītojošu velotrasi gan bērniem, gan pieaugušajiem, kas piedāvā arī dažādas velospēles. Trasi ir iespējams izmantot aktīvai brīvā laika pavadīšanai, sacensībām un pasākumiem.

BTA Velozinis trase sastāv no dažādiem modulāriem koka un metāla elementiem, kas imitē pilsētas infrastruktūru, rada izpratni par satiksmi un sagatavo tai ikvienu velobraucēju. Velotrase māca pārvarēt tādus šķēršļus, kā trepes, virāžas, bedres un šauras trotuāru apmalītes. Katrs trases elements ir radīts pēc iespējas precīzāk imitējot reālu pilsētvidi, lai ikviens var kļūt par pārliecinātu velobraucēju. Šī ir iespēja gan Gulbenes iedzīvotājiem, gan tūristiem aktīvi pavadīt brīvo laiku pilsētā, reizē iemācoties arī kaut ko jaunu. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis pauž viedokli, ka “automašīnas nekad neizkonkurēs velosipēdu, tāpēc prieks, ka Gulbenē ir vieta, kur velobraucēji, it īpaši jaunieši un bērni, var pilnveidot savu meistarību. BTA Velozinim Gulbenē ir iespēja augt un attīstīties kopā ar visiem jauniešiem”!

“Velosolutions” vadītājs Jānis Jansons norāda, ka šobrīd BTA Velozinis trases ir uzdāvinātas un uzstādītas jau vairāk nekā desmit pilsētās un šogad šim pilsētu sarakstam tiks pievienotas vēl vairākas vietas Latvijā. Vairāk par trasi BTA Velozinis un jau realizētajiem projektiem informāciju var atrast www.btavelozinis.lv.

BTA Velozinis projekts tapa 2021. gadā sadarbībā ar AAS “BTA Baltic Insurance” un biedrību “For Better”. Kā sociāli atbildīgs uzņēmums, BTA rūpējas par sabiedrības labklājību un drošību, atbalstot projektus, kas veicina inovāciju ieviešanu drošības uzlabošanā, jo it īpaši, ja tie ir bērni. BTA Velozinis ir lielisks piemērs tam, kā no ikdienas situācijas rodas iedvesmojoši projekti, kuros iesaistās gan privātais, gan pašvaldību sektori.