Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts” elektroniskajā izsoļu vietnē: izsoles.ta.gov.lv izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Galgauskas pasts”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, kadastra Nr. 5056 004 0238, kas sastāv no vienstāva ēkas ar mansardu (platība 160,8 m2), pagraba (platība 27,7 m2),  šķūņa (platība 36,4 m2), kūts (platība 37,6 m2) un zemes gabala 0,52 ha platībā. Īpašuma  sastāvā ietilpst zemes gabals 0.139 ha platībā ar kadastra Nr. 5056 004 0239.

Izsoles sākumcena – 6 200 EUR, solis – 100 EUR. Izsoles sākuma datums 09.05.2022. plkst.13.00, pieteikšanās izsolei līdz 29.05.2022. plkst. 23:59, izsoles noslēguma datums 08.06.2022. plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi atrodami šeit: izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas - 620 EUR, jāapmaksā Izsoles dalības maksa 20 EUR un Rīkotāja dalības maksa 30 EUR , un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums personu autorizācijai izsolē.

Samaksa par izsolāmo nekustamo īpašumu veicama 20 dienu laikā no izsoles noslēguma dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma maksā.

Izsoles dalībniekiem, izņemot izsoles uzvarētāju un pēdējo pārsolīto dalībnieku, nodrošinājuma summu atmaksā 10 dienu laikā pēc izsoles noslēguma dienas. Pēdējam pārsolītajam dalībniekam nodrošinājumu atmaksā 10 dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas ar izsoles uzvarētāju.

Nekustamā īpašuma apskati un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt darba dienās pie izsoles rīkotāja pa tālruni: 26424665, 29420864 vai e-pastu: .