Sēdes ieraksts

1. Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam

 2. Par aizņēmumu prioritārajam investīciju projektam “Skolas iela 5 pārbūve Gulbenē”

3. Par amatu savienošanas atļauju Valdai Dārgais

 4. Par prioritāro mazaizsargāto personu grupu noteikšanu sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanai