1. Par kustamās mantas – kokmateriālu 134,4 m3 apjomā, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu