#2 Sadzirdi Ivetu Zvaigzni / Par zvaigžņu putekļiem, skolas dzīvi, savstarpējo cieņu un sportu

Kad skolēnu vasaras brīvlaiks ir pilnbriedā, piedāvājam jums noskatīties/noklausīties sarunu raidījuma “Sadzirdi Gulbeni” otro epizodi, kuras centrā šoreiz ir Iveta Zvaigzne – Gulbenes novada vidusskolas direktores vietniece ārpusstundu darbā. Iveta ir radoša un pozitīva personība, kuru varam sastapt dažnedažādu pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

2016.gadā Gulbenes novada pašvaldības organizētā konkursa „Gada skolotājs” ietvaros Iveta saņēma galveno titulu. Toreiz Iveta tika raksturota kā spilgta, mērķtiecīga, drosmīga, tieša un prasmīga skolotāja ar apbrīnojamām darba spējām. Viņai piemīt rakstnieces, scenāriju autores un režisores talants. Iveta ir brīnišķīga diskusiju kompanjone un sarunu biedre. Viņa ir skolotāja, kas māca dzīvei. Šādi mēs Ivetu pavisam noteikti varam raksturot arī šodien! Varbūt jau Ivetas uzvārdā ir iekodētas visas šīs kvalitātes, kas liek mirdzēt it visā, ko viņa dara!

Sarunā sadzirdēsi, kad Iveta nolēma kļūt par skolotāju, ko viņa domā par skolas dzīvi, savstarpējo cieņu, kā skolēni uzrunā Ivetu skolā. Tāpat Iveta atklās savus hobijus un iedvesmas avotus, kā arī atbildēs uz jautājumu – vai skolotājiem bērni ir tikai jāmāca vai arī jāaudzina?

Leposimies ar mūsu cilvēkiem un viņu darbiem!

Patīkamu klausīšanos!

Raidījuma pirmo epizodi ar Donātu Veikšānu skaties ŠEIT.