Sēdes ieraksts

1. Par atļaujas izsniegšanu Gulbenes slēpošanas  un biatlona trases šautuves darbībai

2. Par grozījuma veikšanu Gulbenes novada domes 2023.gada 30.marta lēmumā Nr. GND/2023/346 “Par grozījumu veikšanu 2018.gada 1.aprīļa Deleģēšanas līgumā Nr. GND/9.13/18/351”

3. Par Gulbenes novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas – kokmateriālu 32,3 m3 apjomā, pircēja apstiprināšanu