30.12.2020. Gulbenes novada dome nolēma izdot Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada 30.decembra saistošos noteikumus Nr.33 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.

Saistošo noteikumu pielikums Nr.1