30.12.2020. Gulbenes novada dome nolēma izdot Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada 30.decembra saistošos noteikumus Nr.33