30.09.2021. Gulbenes novada dome pieņēma lēmumu par saistošo noteikumu Nr.20  "Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”" izdošanu.

Saistošo noteikumu pielikumi: