Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība piecu ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/62.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.12.2015. plkst.10.00.

Instrukcija_celiem.doc

 

Paziņojums par  pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība piecu ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/62.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 21.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „SISTĒMEKSPERTS”, reģ. Nr. 44103048105, ar līgumcenu EUR 4599,00 bez PVN.

Lemums_2015_62.pdf

Ligums_Sistemeksperts.pdf