Publikācijas datums:
GND-2015/62
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „SISTĒMEKSPERTS”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 4599,00 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
10.12.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība piecu ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/62.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.12.2015. plkst.10.00.

 

 

 

Paziņojums par  pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība piecu ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/62.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 21.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „SISTĒMEKSPERTS”, reģ. Nr. 44103048105, ar līgumcenu EUR 4599,00 bez PVN.